جمعه 17 آبان 1398
تعداد بازدید: 22
تعداد نظرات: 0

بازدید کارگروه تعیین خسارات محصولات کشاورزی از شرکت سلمان فارسی

بازدید کارگروه تعیین خسارات محصولات کشاورزی از شرکت سلمان فارسی
روز پنجشنبه شانزدهم آبان ماه سال جاری کارگروه تعیین خسارات محصولات کشاورزی وزارت کشور به همراه مدیران نیشکری از اراضی و مزارع شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی بازدید بعمل آوردند. در طول سیلاب 98 به عمده مزارع سلمان فارسی خسارات قابل توجهی وارد شد که با تلاش شبانه روزی کلیه پرسنل، بخشی از مزارع احیاء گردید.
هیئت مذکور بمنظور برآورد میزان خسارات وارده به مجموعه کشت و صنعت سلمان فارسی، ضمن نشست با مدیر عامل محترم شرکت، از مزارع آسیب دیده بازدید میدانی بعمل آوردند.
تصاویر
  • بازدید کارگروه تعیین خسارات محصولات کشاورزی از شرکت سلمان فارسی
  • بازدید کارگروه تعیین خسارات محصولات کشاورزی از شرکت سلمان فارسی
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت